The 32-bit and 64-bit CentOS 5.4 images include a base operating system with Apache 2.2, Perl 5.8.8, Python 2.4 and sendmail 8.13 already installed.

Content / Solution:

The complete list of packages installed (exact release numbers will differ as CentOS releases security patches):

acl-2.2.39-3.el5
acpid-1.0.4-9.el5
amtu-1.0.6-1.el5
apmd-3.2.2-5
apr-1.2.7-11.el5_3.1
apr-util-1.2.7-7.el5_3.2
at-3.1.8-82.fc6
atk-1.12.2-1.fc6
attr-2.4.32-1.1
audit-1.7.13-2.el5
audit-libs-1.7.13-2.el5
audit-libs-python-1.7.13-2.el5
authconfig-5.3.21-6.el5
autofs-5.0.1-0.rc2.131.el5_4.1
basesystem-8.0-5.1.1.el5.centos
bash-3.2-24.el5
bc-1.06-21
bind-libs-9.3.6-4.P1.el5
bind-utils-9.3.6-4.P1.el5
binutils-2.17.50.0.6-12.el5
bzip2-1.0.3-4.el5_2
bzip2-libs-1.0.3-4.el5_2
centos-release-5-4.el5.centos.1
centos-release-notes-5.4-4
checkpolicy-1.33.1-4.el5
chkconfig-1.3.30.1-2
conman-0.1.9.2-8.el5
coreutils-5.97-23.el5_4.1
cpio-2.6-23.el5
cpuspeed-1.2.1-8.el5
cracklib-2.8.9-3.3
cracklib-dicts-2.8.9-3.3
crash-4.0-8.9.1.el5.centos
crontabs-1.10-8
cryptsetup-luks-1.0.3-5.el5
curl-7.15.5-2.1.el5_3.5
cyrus-sasl-2.1.22-5.el5
cyrus-sasl-lib-2.1.22-5.el5
cyrus-sasl-plain-2.1.22-5.el5
db4-4.3.29-10.el5
dbus-1.1.2-12.el5
dbus-glib-0.73-8.el5
dbus-libs-1.1.2-12.el5
dbus-python-0.70-7.el5
desktop-file-utils-0.10-7
device-mapper-1.02.32-1.el5
device-mapper-event-1.02.32-1.el5
device-mapper-multipath-0.4.7-30.el5_4.2
diffutils-2.8.1-15.2.3.el5
dmidecode-2.10-2.el5_4
dmraid-1.0.0.rc13-53.el5
dmraid-events-1.0.0.rc13-53.el5
dnsmasq-2.45-1.1.el5_3
dos2unix-3.1-27.2.el5
dosfstools-2.11-7.el5
dump-0.4b41-4.el5
e2fsprogs-1.39-23.el5
e2fsprogs-libs-1.39-23.el5
ed-0.2-39.el5_2
eject-2.1.5-4.2.el5
elfutils-libelf-0.137-3.el5
ethtool-6-3.el5
expat-1.95.8-8.2.1
fbset-2.1-22
file-4.17-15.el5_3.1
filesystem-2.4.0-2.el5.centos
findutils-4.2.27-6.el5
finger-0.17-32.2.1.1
fipscheck-1.2.0-1.el5
fipscheck-lib-1.2.0-1.el5
fontconfig-2.4.1-7.el5
freetype-2.2.1-21.el5_3
ftp-0.17-35.el5
gawk-3.1.5-14.el5
gdbm-1.8.0-26.2.1
gettext-0.14.6-4.el5
glib2-2.12.3-4.el5_3.1
glibc-2.5-42
glibc-common-2.5-42
gnu-efi-3.0c-1.1
gnupg-1.4.5-14
gnutls-1.4.1-3.el5_3.5
gpg-pubkey-e8562897-459f07a4
grep-2.5.1-55.el5
groff-1.18.1.1-11.1
grub-0.97-13.5
gzip-1.3.5-10.el5.centos
hal-0.5.8.1-52.el5
hdparm-6.6-2
hesiod-3.1.0-8
hicolor-icon-theme-0.9-2.1
hmaccalc-0.9.6-1.el5
htmlview-4.0.0-2.el5
httpd-2.2.3-31.el5.centos
hwdata-0.213.16-1.el5
ibmasm-3.0-9
info-4.8-14.el5
initscripts-8.45.30-2.el5.centos
iproute-2.6.18-10.el5
ipsec-tools-0.6.5-13.el5_3.1
iptables-1.3.5-5.3.el5_4.1
iptables-ipv6-1.3.5-5.3.el5_4.1
iptstate-1.4-1.1.2.2
iputils-20020927-46.el5
irqbalance-0.55-15.el5
jwhois-3.2.3-8.el5
kbd-1.12-21.el5
kernel-2.6.18-164.6.1.el5
kernel-2.6.18-164.el5
keyutils-1.2-1.el5
keyutils-libs-1.2-1.el5
kpartx-0.4.7-30.el5_4.2
krb5-libs-1.6.1-36.el5
krb5-workstation-1.6.1-36.el5
ksh-20080202-14.el5
kudzu-1.2.57.1.21-1.el5.centos
less-394-6.el5
lftp-3.7.11-4.el5
libacl-2.2.39-3.el5
libaio-0.3.106-3.2
libattr-2.4.32-1.1
libcap-1.10-26
libdaemon-0.10-5.el5
libdrm-2.0.2-1.1
libevent-1.1a-3.2.1
libgcc-4.1.2-46.el5_4.1
libgcrypt-1.4.4-5.el5
libgpg-error-1.4-2
libgssapi-0.10-2
libhugetlbfs-1.3-3.el5
libICE-1.0.1-2.1
libIDL-0.8.7-1.fc6
libidn-0.6.5-1.1
libpcap-0.9.4-14.el5
libselinux-1.33.4-5.5.el5
libselinux-python-1.33.4-5.5.el5
libselinux-utils-1.33.4-5.5.el5
libsemanage-1.9.1-4.4.el5
libsepol-1.15.2-2.el5
libSM-1.0.1-3.1
libstdc++-4.1.2-46.el5_4.1
libsysfs-2.0.0-6
libtermcap-2.0.8-46.1
libusb-0.1.12-5.1
libuser-0.54.7-2.1.el5_4.1
libutempter-1.1.4-4.el5
libvolume_id-095-14.21.el5
libxml2-2.6.26-2.1.2.8
libxml2-python-2.6.26-2.1.2.8
logrotate-3.7.4-9
logwatch-7.3-6.el5
lsof-4.78-3
lvm2-2.02.46-8.el5_4.2
m2crypto-0.16-6.el5.6
m4-1.4.5-3.el5.1
mailcap-2.1.23-1.fc6
mailx-8.1.1-44.2.2
make-3.81-3.el5
MAKEDEV-3.23-1.2
man-1.6d-1.1
man-pages-2.39-12.el5
mcstrans-0.2.11-3.el5
mdadm-2.6.9-2.el5
mgetty-1.1.33-9.fc6
microcode_ctl-1.17-1.48.el5
mingetty-1.07-5.2.2
mkbootdisk-1.5.3-2.1
mkinitrd-5.1.19.6-54
mktemp-1.5-23.2.2
mlocate-0.15-1.el5.2
module-init-tools-3.3-0.pre3.1.54.el5
mtools-3.9.10-2.fc6
mtr-0.71-3.1
nano-1.3.12-1.1
nash-5.1.19.6-54
nc-1.84-10.fc6
ncurses-5.5-24.20060715
net-tools-1.60-78.el5
newt-0.52.2-12.el5_4.1
nfs-utils-1.0.9-42.el5
nfs-utils-lib-1.0.8-7.6.el5
nmap-4.11-1.1
nscd-2.5-42
nspr-4.7.6-1.el5_4
nss-3.12.3.99.3-1.el5.centos.2
nss_db-2.2-35.3
nss_ldap-253-22.el5_4
nss-tools-3.12.3.99.3-1.el5.centos.2
ntsysv-1.3.30.1-2
numactl-0.9.8-8.el5
oddjob-0.27-9.el5
oddjob-libs-0.27-9.el5
openldap-2.3.43-3.el5
openssh-4.3p2-36.el5_4.2
openssh-clients-4.3p2-36.el5_4.2
openssh-server-4.3p2-36.el5_4.2
openssl-0.9.8e-12.el5
pam-0.99.6.2-6.el5
pam_ccreds-3-5
pam_krb5-2.2.14-10
pam_passwdqc-1.0.2-1.2.2
pam_pkcs11-0.5.3-23
pam_smb-1.1.7-7.2.1
parted-1.8.1-23.el5
passwd-0.73-1
patch-2.5.4-29.2.3.el5
pax-3.4-1.2.2
pciutils-2.2.3-7.el5
pcre-6.6-2.el5_1.7
perl-5.8.8-27.el5
perl-String-CRC32-1.4-2.fc6
pinfo-0.6.9-1.fc6
pkinit-nss-0.7.6-1.el5
pm-utils-0.99.3-10.el5.centos
policycoreutils-1.33.12-14.6.el5
popt-1.10.2.3-18.el5
portmap-4.0-65.2.2.1
postgresql-libs-8.1.18-2.el5_4.1
prelink-0.4.0-2.el5
procmail-3.22-17.1.el5.centos
procps-3.2.7-11.1.el5
psacct-6.3.2-44.el5
psmisc-22.2-7
pygobject2-2.12.1-5.el5
python-2.4.3-27.el5
python-elementtree-1.2.6-5
python-iniparse-0.2.3-4.el5
python-sqlite-1.1.7-1.2.1
python-urlgrabber-3.1.0-5.el5
quota-3.13-1.2.5.el5
rdate-1.4-8.el5
rdist-6.1.5-44
readahead-1.3-7.el5
readline-5.1-3.el5
redhat-logos-4.9.99-11.el5.centos
redhat-menus-6.7.8-3.el5
rmt-0.4b41-4.el5
rng-utils-2.0-1.14.1.fc6
rootfiles-8.1-1.1.1
rpm-4.4.2.3-18.el5
rpm-libs-4.4.2.3-18.el5
rpm-python-4.4.2.3-18.el5
rsh-0.17-40.el5
rsync-2.6.8-3.1
sed-4.1.5-5.fc6
selinux-policy-2.4.6-255.el5_4.1
selinux-policy-targeted-2.4.6-255.el5_4.1
sendmail-8.13.8-2.el5
setarch-2.0-1.1
setools-3.0-3.el5
setserial-2.17-19.2.2
setup-2.5.58-7.el5
setuptool-1.19.2-1.el5.centos
sgpio-1.2.0_10-2.el5
shadow-utils-4.0.17-14.el5
slang-2.0.6-4.el5
smartmontools-5.38-2.el5
sos-1.7-9.27.el5
specspo-13-1.el5.centos
sqlite-3.3.6-5
stunnel-4.15-2.el5.1
sudo-1.6.9p17-5.el5
symlinks-1.2-24.2.2
sysfsutils-2.0.0-6
sysklogd-1.4.1-44.el5
syslinux-3.11-4
system-config-securitylevel-tui-1.6.29.1-2.1.el5
SysVinit-2.86-15.el5
talk-0.17-29.2.2
tar-1.15.1-23.0.1.el5
tcl-8.4.13-4.el5
tcpdump-3.9.4-14.el5
tcp_wrappers-7.6-40.7.el5
tcsh-6.14-14.el5_4.2
telnet-0.17-39.el5
termcap-5.5-1.20060701.1
time-1.7-27.2.2
tmpwatch-2.9.7-1.1.el5.2
traceroute-2.0.1-5.el5
tree-1.5.0-4
tzdata-2009o-2.el5
udev-095-14.21.el5
udftools-1.0.0b3-0.1.el5
unix2dos-2.2-26.2.3.el5
unzip-5.52-3.el5
usermode-1.88-3.el5.2
util-linux-2.13-0.52.el5
vconfig-1.9-2.1
vim-common-7.0.109-6.el5
vim-minimal-7.0.109-6.el5
vixie-cron-4.1-76.el5
VMwareTools-7303-184236
wget-1.11.4-2.el5_4.1
which-2.16-7
words-3.0-9.1
xorg-x11-filesystem-7.1-2.fc6
ypbind-1.19-12.el5
yp-tools-2.9-0.1
yum-3.2.22-20.el5.centos
yum-fastestmirror-1.1.16-13.el5.centos
yum-metadata-parser-1.1.2-3.el5.centos
zip-2.31-2.el5
zlib-1.2.3-3

Related Articles

Related articles appear here based on the labels you select. Click to edit the macro and add or change labels.

Related issues